O mne

Vyštudoval som anglický a ruský jazyk v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Som zapísaný na Ministerstve spravodlivosti SR ako úradný prekladateľ pre anglický jazyk. V rokoch 2022 a 2023 som pôsobil ako prekladateľ v Prekladateľskom centre Európskeho parlamentu v Luxemburgu.