Volám sa Mojmír Ivaniš a v rokoch 2022 a 2023 som pôsobil ako prekladateľ v Prekladateľskom centre Európskeho parlamentu v Luxemburgu. Od roku 2022 som zapísaný v oficiálnom zozname úradných prekladateľov anglického jazyka na Ministerstve spravodlivosti SR. Vyštudoval som anglický a ruský jazyk v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.