Bežná cena prekladu jednej normostrany cieľového textu (1800 znakov vrátane medzier) z/do anglického jazyka je 20 EUR.

Pre presnú cenovú kalkuláciu ma neváhajte kontaktovať.