Kontakt
mojmir@ivanis.sk
+421 950 745 653
Občania

Rodné, sobášne a úmrtné listy, vysvedčenia a diplomy, daňové priznania, výpisy z registrov

Inštitúcie

Notárske zápisy, súdne uznesenia, rozhodnutia a predvolania, trestné rozkazy

Superlegalizácia

Ak neviete, či svoj dokument potrebujete úradne preložiť, alebo potrebujete vyššie overenie, poradím Vám